Czy można holować na autostradzie?

Bardzo wielu kierowców nie ma pewności, czy holowanie samochodu na autostradzie jest zgodne z przepisami ruchu drogowego. Warto wiedzieć wszystko na ten temat, aby nie popełnić żadnego karalnego wykroczenia. Należy również zapewniać sobie oraz innym kierowcom odpowiedni poziom bezpieczeństwa, w przypadku konieczności przeprowadzenia holowania pojazdu na autostradzie.

Czy holowanie na autostradzie jest dozwolone?

Według ustawy o ruchu drogowym, na autostradzie holowanie jest zabronione, za wyjątkiem pojazdów przeznaczonych do przeprowadzenia tej czynności jedynie do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych. Oznacza to, że tradycyjne holowanie wykonywane przez dwóch kierowców bez odpowiednich uprawnień, nie jest możliwe. Maksymalna prędkość na autostradzie wynosi 140 kilometrów na godzinę. Przy takiej prędkości pozostałych uczestników ruchu drogowego, trudno wyobrazić sobie holowanie samochodu z prędkością sięgającą 60 kilometrów na godzinę. Dlatego jest to bardzo niebezpieczne i zabronione.

Przepisy drogowe

Wciąż jednak zaobserwować można brak przepisów drogowych, które pozwoliłyby na stuprocentowe wyeliminowanie tego typu niebezpieczeństwa. Jest ono bardzo często wpisane w ryzyko przy hamowaniu awaryjnym. Samochody, które nie mogą jechać dalej, powinny znaleźć się na pasie awaryjnym. Najlepszym rozwiązaniem jest pomoc drogowa lub obsługa autostrady, które wezwać można pod numerem alarmowym 112. Jednak zanim samochód zostanie pozostawiony na pasie awaryjnym, kierowca powinien pamiętać o włączeniu świateł awaryjnych oraz umieszczeniu w odpowiedniej odległości od pojazdu trójkąta ostrzegawczego.

Ryzyko na autostradzie

Brakuje również określonych przepisów mogących decydować o tym, czy kierowca ma pozostać w samochodzie, czy powinien z niego wyjść. Niejednokrotnie doprowadziło to do sytuacji, w której inne auto wjechało w samochód stojący na pasie awaryjnym. Do tego typu zdarzeń dochodzi bardzo rzadko, jednak nie da się ich całkowicie wykluczyć. Inny kierowca może jechać zbyt brawurowo, zasłabnąć lub stracić panowanie nad kierownicą. Wielu policjantów relacjonuje, że wielu kierowców zachowuje się na autostradach bardzo nieostrożnie oraz często przekraczają dozwoloną prędkość. Dlatego też właścicielom popsutego na autostradzie pojazdu, zaleca się pozostanie za barierkami autostrady. Przynajmniej do czasu, aż pojawi się pomoc drogowa.

Obowiązki kierowcy

Jak najszybciej wezwana powinna zostać pomoc drogowa, która przyjedzie z lawetą. Zarówno kierowca, jak i pozostali pasażerowie, powinni w oczekiwaniu na pomoc drogową założyć kamizelki odblaskowe. Muszą również znajdować się jak najdalej od pasów ruchu, na przykład poza barierkami autostrady. Wyróżnić można również inne zakazy związane z holowaniem:

  • nie można holować pojazdu o niesprawnych hamulcach lub o niesprawnym układzie kierowniczym. Za wyjątkiem przypadku, w którym sposób holowania wyklucza konieczność ich użycia.
  • nie można holować pojazdu przy pomocy połączenia giętkiego, jeżeli w tym pojeździe funkcjonowanie układu hamulcowego zależy od pracy silnika, a ten nie może być uruchomiony.
  • nie można holować więcej niż jednego pojazdu naraz, za wyjątkiem pojazdu członowego
  • nie można holować pojazdu z przyczepą lub naczepą

Tego typu sytuacja może być bardzo nerwowa oraz czasochłonna, ale kierowca powinien zastosować się do wszystkich zasad. Dzięki temu będzie w stanie uniknąć wielu dodatkowych kosztów związanych z koniecznością zapłacenia mandatu.

Kara za holowanie na autostradzie

Autostrady uważane są za bezpieczne drogi. Należy jednak pamiętać o panujących na nich zasadach, żeby nie spowodować wypadku i nie dostać mandatu. Za złamanie zakazu holowania drugiego pojazdu grozi uzyskanie mandatu o wysokości 200 złotych. Kodeks drogowy określa bardzo jasno, że w przypadku uszkodzenia pojazdu na autostradzie, powinien on zostać w miarę możliwości przepchany przynajmniej w okolice pasa awaryjnego. Obowiązkiem kierowcy jest również poinformowanie pozostałych uczestników ruchu autostrady o utrudnieniu na drodze, za pomocą ustawienia trójkąta ostrzegawczego w odległości stu metrów od uszkodzonego pojazdu. Należy również włączyć światła awaryjne, żeby zepsuty samochód mógł być z wyprzedzeniem dostrzeżony. Karą za niewykonanie tych czynności jest mandat o wysokości 300 złotych.

Gdzie i kiedy można przeprowadzić holowanie?

Pojazd silnikowy może być holowany, jeżeli spełnione zostaną określone warunki. Prędkość pojazdu holującego nie może przekraczać 30 kilometrów na godzinę na obszarze zabudowanym oraz 60 kilometrów poza tym obszarem. Pojazd holujący powinien również posiadać włączone światła mijania przy dostatecznej widoczności. Kierowca pojazdu holowanego musi mieć uprawnienia do kierowania nim, za wyjątkiem sytuacji w której przeprowadzone jest to w sposób wykluczający potrzebę kierowania. Pojazdy muszą być ze sobą połączone w sposób uniemożliwiające odczepienie się podczas jazdy. Holowany samochód powinien być również oznaczony z tyłu po lewej stronie trójkątem ostrzegawczym.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *